Więźba dachowa
Budowa ścian cd.
Budowa ścian i stropu
Zasypywanie ław i ścian
Ławy i ściany
Wykopy i zbrojenie ław