Słowa nadziei Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura do Diecezjan

Drodzy Diecezjanie i przybywający na terenie diecezji ełckiej

W tym trudnym czasie dla nas wszystkich pragnę zapewnić, że my biskupi, kapłani, osoby życia konsekrowanego pamiętamy o was wszystkich w naszych modlitwach, w Mszach świętych.

W tym niełatwym czasie zwracajmy się o pomoc do Boga bogatego w Miłosierdzie i uciekajmy się do Niepokalanego Serca Matki Bożej.

Pragnę zaprosić wszystkich ludzi dobrej woli o duchowe łączenie się z miejsca przebywania w modlitwę każdego dnia o godz. 15.00, w godzinie miłosierdzia. We wszystkich kościołach naszej diecezji kapłani będą odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia i zostanie odprawiona Msza św. w intencji o oddalenie pandemii koronawirusa.

Także każdego dnia o godz. 20:30, kapłani i osoby konsekrowane będą odmawiali Różaniec w kościołach, a Was wiernych świeckich proszę czyńcie to w swoich domach rodzinnych i miejscach przebywania, zawierzając Niepokalanemu Sercu Maryi losy naszej Ojczyzny i świata.

Zapraszam do tej wspólnej modlitwy chociaż w różnych miejscach będziemy przybywać, ale łączy nas ten sam Chrystus, który jest Głową Kościoła.

Będziemy modlić się w następujących intencjach: za wszystkich wiernych dotkniętych pandemią w Polsce i w świecie, o miłosierdzie Boże dla zmarłych i pociechę dla ich rodzin, o łaskę zdrowia dla chorych oraz o błogosławieństwo dla kapłanów, lekarzy, służby zdrowia i opiekunów, a także o mądrość dla rządzących i roztropność dla wszystkich ludzi.

W czasie odmawiania Różańca zachęcam, aby na znak jedności i solidarności zapalić świecę i postawić ją w oknie.

Pragnę także podziękować kapłanom, za waszą posługę sakramentalną.

Wyrażam wdzięczność lekarzom, służbie zdrowia i tym, którzy narażają się na niebezpieczeństwo ze względu na epidemię, władzom za mądre i roztropne decyzje.

Wyrażam także wdzięczność Środkom Społecznego Przekazu istniejącym na terenie naszej diecezji. To dzięki Wam możemy nieść słowo nadziei do wiernych, do radiosłuchaczy.

Niech ta nowa rzeczywistość nas wszystkich bardziej zjednoczy także w miłości miłosiernej, dostrzegając bliźniego w potrzebie i ukazaniu mu pomocy.

Z serca wszystkim błogosławię

bp Jerzy Mazur svd